Samarbejde på flere niveauer - afhængig af ønsker og behov

Reecon har løst opgaver for mange forskellige typer produktions- og industrivirksomheder under hensyntagen til gældende lovkrav og virksomhedernes specielle ønsker og behov. 

Vi kan stå for alt fra skitseplan til færdigt anlæg og kan optræde som turn-key leverandør. Vi kan også tilbyde at udføre enkelte delelementer af den samlede opgave.

Der tilbydes således også servicekontrakter, som sikrer vore kunder en problemfri og sikker drift. Dette gælder ikke kun for anlæg leveret af Reecon.

  1. 1. Analyse
  2. 2. Engineering
  3. 3. Projektudførelse
  4. 4. After sales
Reecon Analyse 2

1. Analyse

Emissionsmålinger

Reecon råder over eget udstyr til måling af blandt andet TOC og arbejder i øvrigt sammen med anerkendte akkrediterede firmaer.

Pilotforsøg

Reecon har flere forskellige pilotanlæg, som gør det muligt at teste forskellige teknologier i forhold til den aktuelle opgave.

Pre-engineering

Inden den endelige løsning vælges kan der laves proces layout og  forskellige forundersøgelser. Herunder deltagelse i HAZOP studier.

Engineering (2)

2. Engineering

Detail engineering

Når der indgået aftale om en opgave dimensioneres anlægget, og der udarbejdes P&I diagrammer og forslag til anlægstegning. 

Konstruktionstegninger

Herefter udarbejdes konstruktionstegninger i 2D eller 3D beregnet for fremstilling af de enkelte komponenter.

El-dokumentation

Som en del heraf udarbejdes der el-diagrammer og kabelplaner.

Projekt Udførelse Reecon Sonac

3. Projektudførelse

Projekter gennmføres med følgende delprocesser:

  • Indkøb af komponenter
  • Fremstilling
  • Montage, mekanisk og elektrisk
  • Indkøring og test
  • Oplæring af kundens personale
Reecon Analyse 1

4. After sales

Forebyggende vedligehold

Reecon tilbyder servicekontrakter med periodevise eftersyn af de forskellige anlægstyper

Reservedele

Reecon tilbyder originale resevedele luftrensningsanlæggene. Desuden tilbydes udskiftning af aktivt kul, katalysator og andre forbrugsstoffer. 

Optimering/opgradering

På baggrund af en nærmere diagnosticering af eksisterende anlæg kan der udarbejdes forslag til optimering eller opgradering af udstyret.

IMG 20210916 102627
Kv. Test
Novo 1
999
20200804 102339 (2)
20211015 134917 (2)

Kontakt os

Det er vores mål at have en tæt dialog med vores kunder

Vi er klar til at modtage dit opkald eller din mail.