Vi renser luften i industrien

Vores kompetencer inden for miljørigtige luftrensningsanlæg spænder vidt, og vi har således erfaring fra mange forskellige industrier:

  • Kemisk industri - Petrokemi, biokemi samt farmaceutisk produktion
  • Metalindustri - Aluminium- og stålfremstilling
  • Byggeindustri - Teglværker og fremstilling af mineraluld
  • Plastindustri - Fremstilling af fx ABS, PET, EPS, PMMA og glasfiber
  • Overfladebehandling - Sprøjtekabiner, dyp-lakering og coil coating
  • Trykkerier og emballage - Flexotryk, dybtryk laminering samt tekstiltryk
  • Fødevareindustri - Forarbejdning af kaffe og løg samt fremstilling af additiver
  • Foderindustri - Fiskeolie, kød- og benmel samt proteinfremstilling
  • Alternativ energi - Fremstilling af biogas og bioethanol
P2 9355
Daka SecAnim

Bæredygtig forarbejdning af døde dyr og animalske biprodukter

Daka SecAnim A/S er en del af den internationale SARIA-koncern, som er Europas førende virksomhed inden for behandling af animalske restprodukter.

Restprodukterne er i dag en ressource, som Daka SecAnim indsamler og forarbejder på fabrikken i Randers. Her genanvendes de til gødningsfremstilling, biodiesel og andre energiprodukter.

I forbindelse med produktionen udledes der luft indeholdende ubehagelige lugtstoffer. Rumluft og luft fra mindre belastede dele af produktionen renses i biofiltre. De mest lugtende luftstrømme renses i et regenerativt termisk forbrændingsanlæg (RTO).

Reecon A/S har leveret et anlæg med en kombination af en luftvasker og RTO, som reducerer lugten med mere end 99 % i luften fra de mest ildelugtende processer. Anlægget er baseret på den nyeste teknologi og har erstattet et ældre anlæg, som Reecon har serviceret gennem en længere årrække.

Reecon Zeolit 2
Altuglas

Fremstilling af akrylplader i mange størrelser og farver

Altuglas International Denmark A/S er en del af den internationale koncern TRINSEO, som producerer forskellige plastprodukter.

På fabrikken i Brønderslev produceres plader af PMMA, som er et miljøvenlig og genanvendeligt plastprodukt. Materialet er et alternativ til glas, og der kan leveres plader i forskellige dimensioner og i 200 farvenuancer.

I forbindelse med produktionen udledes der VOC i mindre koncentrationer, men dog over det tilladte.

Reecon A/S har derfor leveret et anlæg bestående af en koncentratorenhed og en RTO til at løse opgaven.

DSC3894
Inbicon

Verdens første halmbaserede bioethanol-anlæg

Inbicon A/S, der er et datterselskab af ØRSTED, har opført et demonstrationsanlæg i Kalundborg for produktion af andengenerations bioethanol. Anlægget var det første af sin art i verden, og det kan udvinde ethanol af halm eller andre biologiske restprodukter.

Man anvender således ikke potentielle fødevareressourcer og udover ethanol får man også et foderprodukt.

I den forbindelse har Reecon A/S leveret et avanceret luftrensningsanlæg for reduktion af organiske kulbrinter og lugtstoffer.

Anlægget behandler den fugtige og belastede luft fra produktionsprocessen, således at det eksterne miljø ikke påvirkes negativt.

Re Energy har overtaget fabrikken og driver den videre med produktion af bioethanol og andre produkter. 

 

 

Kunder vi har hjulpet igennem tiden

Triplenine
Daka Secanim
Lilly Logo 1BDCC43457 Seeklogo.Com
Elektro Isola
Hydro Logo Horizontal Blue
Logo Wienerberger Cbme
Novo Nordisk
Sonac
VCS Logo Rgb
Kv. group lille

Kontakt os

Det er vores mål at have en tæt dialog med vores kunder

Vi er klar til at modtage dit opkald eller din mail.