Regenerativt forbrændingsanlæg

Regenerativt termisk forbrændingsanlæg - RTO

Regenerative termiske forbrændingsanlæg benævnes i daglig tale RTO, som er en forkortelse for Regenerative Thermal Oxidizer. De anvendes primært til rensning af afkastluft indeholdende organiske opløsningsmidler eller lugtstoffer.

De uønskede molekyler oxideres ved 800 - 1000 °C, hvorved de omdannes til vanddamp og kuldioxid.

For at opnå den ønskede driftstemperatur anvendes et støttebrændsel, fx naturgas. På grund af den meget effektive interne varmegenvinding vil energiforbruget være minimalt.

 

 

Reecon Regenerativ Forbrænding 2

En RTO består af et brændkammer og et antal varmegenvindingskamre med keramiske elementer.

Afhængig af luftmængde og krav til rensningsgrad leveres en RTO fra Reecon med 2, 3 eller 5 kamre.

Det enkelte anlæg bliver designet til den specifikke opgave for opnåelse af den maksimale ydelse og de laveste driftsomkostninger.

Rensningsgraden er normalt over 99 %, men kan varieres afhængig af de specifikke krav.

Den interne varmegenvinding er bedre end 95%, hvilket medfører at anlægget kan køre autonomt ved en koncentration på ca. 1,5 g/m³. Det betyder at oxidationsprocessen forløber uden tilsætning af ekstern energi.

P2 9355

Ved høje koncentrationer kan der etableres en sekundær varmegenvinding, så forureningen kan forvandles til energi.

Ved meget lave koncentrationer kan en RTO kombineres med en opkoncentreringsenhed for at minimere driftsomkostningerne.

En RTO fra Reecon har et robust design med henblik på en høj driftsikkerhed og lang levetid med minimale driftsomkostninger.

Kontakt os

Det er vores mål at have en tæt dialog med vores kunder

Vi er klar til at modtage dit opkald eller din mail.