Aktivkulfilter_farve-NY

Aktivkulfilter

Reecon leverer aktivkulfiltre for luftrensning og lugtreduktion. Filtrene kan behandle forureningskilder som for eksempel:

  • Organiske opløsningsmidler 
  • Dioxin
  • Ammoniak og organiske aminer
  • Svovlbrinte
  • Benzin og olieprodukter
  • Kviksølv
  • Lugt
  • Uorganiske og organiske syrer
Provas

Et kulfilter anvendes til rensning af afkastluft med organiske opløsningsmidler eller lugtstoffer.

Luften føres gennem et lag af granuleret eller pelleteret aktivt kul, hvor i de forurenende stoffer adsorberes.

Et kulfilter er den ideelle løsning ved mindre luftmængder med et relativt lavt indhold af forurenende stoffer.

Reecon tilbyder også udskiftning af aktivt kul i eksisterende anlæg.

Aktive kul leveres også imprægnerede, så de får en kemisk eller katalytisk virkning.

Kontakt os

Det er vores mål at have en tæt dialog med vores kunder

Vi er klar til at modtage dit opkald eller din mail.